Artillerimuseet för hela familjen. Till museet hör landets riksamling av artilleri och granatkastare m.m. Samlingarna omfattar föremål under ca 200 år med teknikutveckling tex avseende instrument, radio, telefoni, unifromer, motor och hästfordon, kanoner mm. Museet är öppet alla dagar utom måndagar 25/6-13/8, övrig tid tisdagar och söndagar.

När vill du åka?