Backåkra är en fyrlängad gård omgiven av böljande kullar och havet som Dag Hammarsköld köpte 1957 för att bosätta sig i efter avslutad FN-tjänst. Sedan 2015 ägs Backåkra av Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra. Efter omfattande renoveringar återinvigdes Backåkra i mars, 2018. Idag är gården ett museum där delar av Dags Hammarskjölds fantastiska konstsamling visas samt många av de gåvor han mottagit under sin tid som FN:s generalsekreterare. Här kan man lära sig mer om hans uppväxt och liv och vem Dag Hammarskjöld egentligen var. I museet finns även ett café och en shop.

När vill du åka?