Benestads backar är ett naturreservat som ingår i EU:s nätverk av skyddad natur och utgör ett så kallat Natura 2000-område. Kalkhaltigt grundvatten bildar porlande bäckfåror vilket är ovanligt och artrika kalkkärr och stäppartade torrängar är karakteristiska för området. Backarna ligger på Fyledalens nordsluttning och det skiljer cirka femtio meter från naturreservatets högsta till lägsta punkt. Längst upp kan du njuta av en god utsikt över dalen där bland annat Fyleån passerar.

När vill du åka?