Citadellet består av 123 kolonilotter som är placerade på Citadellets gamla befästningsvallar och Landskronas äldsta koloniområde. Dessa välbevarade stugor med ursprungliga trädgårdar som ligger placerade längst vallgravarna ger miljöer som är unika i sitt slag.

När vill du åka?