I naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla kan du vandra över böljande betesmarker, högväxta bokskogar och vila vid brusande forsar. Naturreservatet har namnet efter den gamla vattenkvarnen Stränte. Sträntemölla är en av Sveriges äldsta vattenkvarnar och är inbyggd i en väl bevarad korsvirkeslänga. I dalen ligger även resterna av en annan kvarngård, Forsemölla. Vattendraget bildar här ett fall med nästan lodräta bergväggar. Vid ån häckar forsärla och strömstare, dessa är lättast att se vid kvarnarna där vattnet forsar fram.

När vill du åka?